Hockey Session (Under 14s): Beat the Beam

Club Logo

Edu-Club: SportWays SUPER Academy

SportWays team, Adult Member

Profile Summary

SportWays team
Name: SportWays team
City: Amsterdam
Country: Netherlands
Rank: Elite – 1 points
Membership: Adult Member
Sport: Hockey

Description


Hockey Session Plan Drill (Colour): Nederlands

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): Nederlands
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): Nederlands

Nederlands

Essentie:

Passeren door bodyfake / zone verplaatsing.

Secret Plan:

Zone: Na de eerste drag maakt een goede verdediger nog enige kans, maar weet jij er twee achter elkaar te doen dan ben je de verdediger helemaal kwijt.

Klok: Je hebt je stick continu op '2 uur'' , maar voor de slider moet de grip veranderd worden naar '9 uur'

Structuur:

Speler A drijft met de bal op naar de eerste pion. Daar legt hij de bal helemaal stil, haalt de bal bal in en draait zijn schouders in richting de beam. Op dat moment ligt de bal dus in de rechts-achter zone van A en vanaf daar 'dragt' A hem mee naar zijn rechts-voor zone, voorbij de beam. Daarna drijft A naar de 2e pion en herhaalt de vorige beweging. Dit doet A ook bij de 3e, maar zodra de bal in de rechts-voor zone ligt verandert de grip naar '9 uur' en 'slide' (backhandflatst) de bal naar B. Speler B doet exact hetzelfde, maar dan de andere kant op.

Pointers:

- Leg de bal stil bij elke pion. Gebruik de bal als 'aas' voor de verdediger.

- Grip veranderen van 2 uur (drijfgrip) -> 9 uur (backhandgrip).

- Hou de bal parallel aan de beam tijdens de drag.

- Zone verplaatsing door bal voorbij te lopen in plaats van de bal te verplaatsen..

Variatie:

- Liftpass ipv slide.

- Op goal / afronden.

- Trainer verdedigt (tastbaarder maken voor kids)

- Terug naar neutrale houding.

- Terugweg backhanddrag ipv forehand (Binnenkant van de beams)


Hockey Session Plan Drill (Colour): English

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): English
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): English

English

Essence:

Eliminating by bodyfake / zonial transition

Secret Plan:

Zone: After the first drag a good defender still has a bit of a chance, but is you are able to do two consectutive good drags you totally lost your defender.

Klok: While carrying you constantly carry the ball at '2 o'clock', but when you make de slider you have to move your hand to '9 o'clock'

Structure:

Player A carries the ball towards the first cone. There he brings the ball to a totall stop and gets in front of the ball. He moves is shoulders towards the beam en gets the bal from the right-behind zone towards the right-front zone ahead of the beam. After that player A carries towards the 2nd cone and repeats this move. At the third cone he does exactly the same, but when A is in front of the beam he directy slides (Low backhand sweepI towards player B. Player B does the same as player A but then towards the other side.

Pointers:

- Make sure the ball makes a totall stop at the cones. Because it will be 'bait' for the defender

- Change of grip. From 2 o'clock (carry grip) -> 9 o'clock reverse grip).

- Keep the ball paralell of the beam in the drag.

- Zonial transition by getting your body in front of the ball instead of moving the ball.

Variations:

- Backhand liftpass instead of slider.

- On target / hitting.

- Trainer is defender.

- Back to nutral position after third beam.

- Player B does a reverse drag instead of a forehand drag.


Hockey Session Plan Drill (Colour): Wup 1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): Wup 1
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): Wup 1

Wup 1

Zone:

De warming up wordt gedaan per groepje.

Warming up 1:

Zonder bal (1minuut):

De kinderen staan in neutrale houding. Dus linkervoet voor en de bal in de rechtsvoor zone.

De trainer legt uit welke zones er zijn en dat de zones mee bewegen met de speler (De stand van je voeten bepaalt welke zone waar is).  

Kinderen staan op een lijn naast elkaar met voldoende bewegingsruimte. Om en om zet er een een stap naar voren.  De trainer staat ongeveer 5 meter voor de groep

De trainer roept een zone en de spelers lopen zonder bal in drijfhouding die richting op en draaien daarna direct naar de neutrale houding. 

Let erop dat de zones waar ze naartoe bewegen altijd veranderen afhankelijk van de positie waar ze daarvoor naartoe gedraaid zijn. Afhankelijk van de adaptatie van de groep kan het makkelijker of moeilijker gemaakt worden. Starten met 4 x eenzelfde zone noemen zorgt ervoor dat kinderen snel beseffen dat de zone steeds ergens anders is door het verplaatsen van het lichaam

English Wup 1:

Zone:

The warming up will be done by training group.

Without ball (1 minute)

The kids are standing in nutral stands so left foot in front and the ball in the right front zone.

The trainer tells the kids which zones there are and that they move with the player (The way your feet are standing decides where which zone will be)    

The kids are standing in a line next to eachother with enough space to move freely just as in the underneath picture.

The trainer yells a zone and the players walk without a ball in carrying stands in that zone and directly turn back in nutral stands.

Look after the fact that the zones where the kids are moving to always change depending

on the position where they moved just before. The adaptationof the group will tell you if you have to make it more easy or more difficult.  . Starting with 4 times the same zone will make them realise the zones are turning with the body when moving.

Warming up 2:

Met bal en stick 1(2 minuten):

Doel:

Fysieke warming-up met de balpositie/zone verplaatsing al in het achterhoofd.

Organisatie:

In een afgebakend gebied staan 4 vakken van 4 x 4. Rood, Geel, Blauw en Wit(afgezet met pionnen).

Vorm:

Iedereen begint met de bal in het midden en dribbelt en drijft rond. Dan roept de trainer een kleur en moeten ze met de bal zo snel mogelijk het vak in van die kleur. Hierbij is het belangrijk dat er al een beetje op de balpositie gelet wordt zodat de kinderen sneller naar dat bepaalde vak kunnen.

Variatie:

De trainer roept nu niet meer een bepaalde kleur, maar roept bijvoorbeeld ”ja” en op dat moment moet iedereen een vak in. Welke maakt niet uit, maar er mogen bijvoorbeeld maar 3 spelers in ieder vak staan (aantal is afhankelijk van de groepsgrootte).

English Wup 2

With ball and stick 1 (2 minutes)

Goal:

Physical warming up with the ballzone and transitions in mind.

Organisation:

In a marked area there are 4 squares of 4 x 4 meters. Red, Yellow, Blue and White (marked with cones)

Form:

Everybody starts with a ball in the centre of the marked area and is carrying around in the area. The trainers yells a color and everybody needs to run as fast as possible to that square with the ball. Then the trainers yells another color and everybody needs to go over there.

Pointers:

It is important to look after the position of the ball so the kids can go to the squares quicker.

Variation:

The trainer does not yell a certain color anymore but just says ”yes” and at that moment everybody needs to go a square they would like to go but there cannot be more than 3 people in each square at the same time.


Hockey Session Plan Drill (Colour): Wup 2 english

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): Wup 2 english
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): Wup 2 english

Wup 2 english

With ball and stick 1 (2 minutes)

Goal:

Physical warming up with the ballzone and transitions in mind.

Organisation:

In a marked area there are 4 squares of 4 x 4 meters. Red, Yellow, Blue and White (marked with cones)

Form:

Everybody starts with a ball in the centre of the marked area and is carrying around in the area. The trainers yells a color and everybody needs to run as fast as possible to that square with the ball. Then the trainers yells another color and everybody needs to go over there.

Pointers:

It is important to look after the position of the ball so the kids can go to the squares quicker.

Variation:

The trainer does not yell a certain color anymore but just says ”yes” and at that moment everybody needs to go a square they would like to go but there cannot be more than 3 people in each square at the same time.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Shoot
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Carry
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Run

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button