Hockey Session (Under 16s): Podania i przyjęcia piłki (bez obrońcy)

Club Logo

Edu-Club: Polish Hockey Association

Krzysztof Rachwalski, Adult Member

Profile Summary

Krzysztof Rachwalski
Name: Krzysztof Rachwalski
City: Poznań
Country: Poland
Rank: Elite – 6 points
Membership: Adult Member
Sport: Hockey
Hockey Session Plan Drill (Colour): Przyjęcie piłki przyśrodkowej + lewy i prawy bark

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): Przyjęcie piłki przyśrodkowej + lewy i prawy bark
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): Przyjęcie piłki przyśrodkowej + lewy i prawy bark

Przyjęcie piłki przyśrodkowej + lewy i prawy bark (15 mins)

Założenia: doskonalenie różnych form podań i dynamicznych, kierunkowych przyjęć piłki z odjazdem przez lewy i prawy bark.

Struktura: Zawodnik A po krótkim prowadzeniu piłki zagrywa ją do zawodnika B, który przyjmuje ją w biegu, odprowadza (szeroko!) przez lewy bark i zagrywa do zawodnika C. Jego zadaniem natomiast jest kierunkowe przyjęcie piłki, które umożliwi natychmiastowe zagranie kolejnego podania przyśrodkowego.W drugą stronę przyjmujący (po podaniu nr 4) odprowadza piłkę przez prawy bark i wykonuje podanie niskim backhendem bez zmiany ułożenia dłoni na kiju. Zawodnicy przebiegają za wykonanym podaniem.

Punkty kluczowe:

We wszystkich ćwiczeniach o charakterze techniczno-taktycznym zwracajmy uwagę na trzy podstawowe aspekty: jakość działania, powtarzalność działania i szybkość działania.

- JAKOŚĆ DZIAŁANIA - dokładność, siła, timing (wyczucie czas/przestrzeń)

- POWTARZALNOŚĆ DZIAŁANIA - efektywność wykonywanych elementów technicznych

- SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA - działanie dynamiczne + umiejętność płynnego przejścia z jednego elementu technicznego do kolejnego ( np. przyjęcie-podanie, przyjęcie-prowadzenie)

Modyfikacje:

- w celu zachowania odpowiedniej intensywności ćwiczenia optymalna grupa to 6-8 zawodników

- zmniejszenie lub zwiększenie dystansu między zawodnikami

- różne rodzaje podań i przyjęć piłki


Hockey Session Plan Drill (Colour): Przyjęcie piłki pionowej pozycji otwartej FH/BH

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): Przyjęcie piłki pionowej pozycji otwartej FH/BH
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): Przyjęcie piłki pionowej pozycji otwartej FH/BH

Przyjęcie piłki pionowej pozycji otwartej FH/BH (15 mins)

Założenia: doskonalenie przyjęć piłki w pozycji otwartej forhendem i backendem

Struktura: Organizacja jak w ćw. z przyjęciem piłki przyśrodkowej. Zawodnik A po krótkim prowadzeniu piłki zagrywa ją do wychodzącego B ( który najpierw wykonuje ruch do zawodnika z piłką a później na zewnątrz). Wychodzący po przyjęciu na wysoki backhend podaje do zawodnika C. Analogiczna sytuacja w drugą stronę - przyjęcie w pozycji otwartej - forhend.

Punkty kluczowe:

- zsynchronizuj moment podania z wyjściem do piłki

- zwróć uwagę na zmianę rytmu biegu i ułożenie stóp w momencie przyjmowania piłki

- zadbaj o to aby zawodnik kijem wskazywał sposób przyjęcia piłki (wyciągnięty FH/BH)

- łatwiej przyjmuje się piłki delikatnie odchodzące od zawodnika!


Hockey Session Plan Drill (Colour): Przyjęcie piłki pionowej FH/BH po wymianie podań

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): Przyjęcie piłki pionowej FH/BH po wymianie podań
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): Przyjęcie piłki pionowej FH/BH po wymianie podań

Przyjęcie piłki pionowej FH/BH po wymianie podań (15 mins)

Struktura: Zawodnik B przed wyjście na piłkę pionową wymienia podania:

-wychodząc na backend z zawodnikem A

- wychodząc na forhend z zawodnikiem C

Punkty kluczowe:

- zwróć uwagę aby zawodnik B wychodził do piłki w momencie kiedy jest ona przyjęta przez A lub C


Hockey Session Plan Drill (Colour): Przyjęcie piłki przy linii bocznej + lewy i prawy bark

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): Przyjęcie piłki przy linii bocznej + lewy i prawy bark
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): Przyjęcie piłki przy linii bocznej + lewy i prawy bark

Przyjęcie piłki przy linii bocznej + lewy i prawy bark (15 mins)

Założenia: doskonalenie różnych form podań i dynamicznych, kierunkowych przyjęć piłki z odjazdem przez lewy i prawy bark przy linii bocznej.

Struktura: Zawodnik A dynamicznie wychodzi do piłki zagranej przez zawodnika C, (piłka zagrana blisko linii bocznej) przyjmuje ją kierunkowo (lewy bark) i zagrywa do zawodnika B, który po przyjęciu przekazuje ją do kolejnego zawodnika A. W drugą stronę po przyjęciu C odwraca się przez prawy bark. Zawodnicy przebiegają za wykonanym podaniem.

Punkty kluczowe:

- zwróć uwagę na to aby zawodnik odjeżdżał z piłką od przeciwnika

- ochrona piłki w momencie przyjęcia

Modyfikacje:

-zawodnik odwracający się z piłką przez prawy bark może naprzemiennie przyjmować i zagrywać ją FH/BH

- różne techniki podania piłki


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Carry
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Carry
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Run
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Run

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button