Football/Soccer Session (Moderate): 19.08.20 (Start Time: 2019-08-20 18:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back 4v1 to 6v6. Wyprowadzenie piłki 4v1 do 6v6 . 4v3+1 counter. 4v3+1 kontra.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back 4v1 to 6v6. Wyprowadzenie piłki 4v1 do 6v6 . 4v3+1 counter. 4v3+1 kontra.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back 4v1 to 6v6. Wyprowadzenie piłki 4v1 do 6v6 . 4v3+1 counter. 4v3+1 kontra. Create Video:

Playing out from the back 4v1 to 6v6. Wyprowadzenie piłki 4v1 do 6v6 . 4v3+1 counter. 4v3+1 kontra. (65 mins)

1. MARC 11+ (20')

2. PF (10')

a) Ickey 6x

b) T Drill

3. 4v1 to 6v6 and 4v3+1 (35')

4x6,5'/2'

* KEEP SHAPE. TRZYMAĆ FORMACJE.

* FIRST TWO SETS WITH 2 AM, THEN THE NEXT SETS 2 FB. PIERWSZE 2 SERIE 2 OP, POTEM 2 BO.

a) Playing out from the back 4v1 to 6v6. Wyprowadzenie piłki 4v1 do 6v6

- 4v1 1st phase and then try to score into mini goal for 2p or past end line 1p. W pierwszej fazie 4v1, potem za 2p strzał do małej bramki lub 1p za przeprowadzenie piłki za linią końcową.

- Non of the 3 Blue Defenders from the last zone can't defend the 2 zones above them. Zaden z Obrońców Niebieskich w ostatniej strefie nie może bronić wyżej.

- If the Blues win the ball in the to 2 zones they attack 6v4 the big goal. If they win it in the last zone it's a 6v6. Jeśli Niebiescy odzyskają piłkę w pierwszych 2 strefach to atakują 6v4 dużą bramkę. Jeśli w ostatniej strefie odzyskają to 6v6.

b) 4v3+1 counter. 4v3+1 kontra.

* ANY RED CAN START WITH THE BALL. KAŻDY CZERWONY MOŻE INICJOWAĆ AKCJĘ.

- Reds attack big goal, if Blues win it back they have to get the ball past the line, with a long ball after 2 passes. Czerwoni atakują dużą bramkę, a Niebiescy muszą podać za linią piłkę po 2 podaniach.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Long balls to SC or FB. Długie podania do N lub BO.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Long balls to SC or FB. Długie podania do N lub BO.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Long balls to SC or FB. Długie podania do N lub BO. Create Video:

Long balls to SC or FB. Długie podania do N lub BO. (40 mins)

4. Long balls to SC or FB. Długie podania do N lub BO (20')

- The Reds learn who and when comes short. Czerwoni uczą się, kto i kiedy przychodzi po piłkę.

- The Blue Defender attacks the Player who gets the long ball at 75%. Niebieski Obrońca atakuje Zawodnika, który dostaje dłuższe podanie na 75%.

5. Set pieces. SFG (20')

a) Free kick out wide. Rzut wolny z boku, oszukany.

b) Free kick from afar in defence. Rzut wolny z daleka obrona.

c) Throw in attacking 3rd. Rzut wolny w strefie ataku.


Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button