Football/Soccer Session (Moderate): 19.08.21 U15 (Start Time: 2019-08-21 11:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up 2. Rozgrzewka nr 2.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up 2. Rozgrzewka nr 2.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up 2. Rozgrzewka nr 2. Create Video:

Warm up 2. Rozgrzewka nr 2. (30 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (30')

a) Patters. Szybkie nogi (4')

Five quick patters between each cone and then a technique. Themovement could include patters with passes; volleys; headers ect. Pięć "szybkich nóg" pomiędzy każdego pachołka i ćwiczenie,

które obejmują podania; woleje i główki wraz z szybkimi nogami.

b) Players work in pairs. Zawodnicy pracują w parach (4')

6x (2x50, 2x 75 2x 70%)

The working player leans into his Partner who holds his shoulders. From a 45 degree angle the worker drives forward, while his Partner backpedals 10m. He then steps to one side lets go and both players run 10m. Zawodnik, który ćwiczy opiera się o Partnera, który trzyma Go za barki. Zawodnik b ędąc pod kątem 45 stopni napędza się a Jego Partner lekko cofa się 10m cały czas trzymając Partnera. Potem rob i krok w b k i puszcza Go. Zawodnicy wykonują wtedy 10m wybiegnięcie

c) Activate. Aktywizacja (5')

d) Passing and receiving in different areas. Podania i przyjęcia w różnych polach (7')

Players start in the penalty area, randomly passing the ball to each other. On the coaches signal (2 or 3), they run to another area with the balls and carry on passing. All the variations from the first exercise can be used. Zawodnicy zaczynaja w polu karnym i podają do siebie. Na sygnał trenera (2 lub 3), biegną do innego pola z piłkami i dalej podają do siebie. Inne warianty z pierwszego ćwiczenia można tu zastosować.

2. PF (10')

a) L2in 6x

b) Forward and back 4x10s/50s 10m


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v1. Dziadek 4v1.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v1. Dziadek 4v1.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v1. Dziadek 4v1. Create Video:

Rondo 4v1. Dziadek 4v1. (10 mins)

3. Rondo 4v1. Dziadek 4v1 (10')

10x10m

Players have to have a 1st touch outside the square. They can either pass it 1st time or control the ball, but the 1st touch has to take them into the square, where they can take any amount of touches, before passing to a teammate. Pierwszy kontakt z piłką musi być za polem. Mogę podać bez przyjęcia lub przyjąć piłkę i za pierwszy kontaktem muszą wejść do pola, skąd mogą dalej prowadzić piłkę lub podać do Partnera.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back 6v4/5/6. Wyprowadzenie piłki 6v4/5/6.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back 6v4/5/6. Wyprowadzenie piłki 6v4/5/6.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back 6v4/5/6. Wyprowadzenie piłki 6v4/5/6. Create Video:

Playing out from the back 6v4/5/6. Wyprowadzenie piłki 6v4/5/6. (30 mins)

4. Playing out from the back 6v5. Wyprowadzenie piłki 6v5 (15')

Quick passes. Szybkie podania.

5. 6v5 to full game. 6v5 do dużej gry (15')

As above, but when get past halfway line attack big goal. Tj. wyżej, ale po przekroczeniu połowy, atakujemy dużą bramkę.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Positional organization 6v4. Organizacja gry w ataku 6v4.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Positional organization 6v4. Organizacja gry w ataku 6v4.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Positional organization 6v4. Organizacja gry w ataku 6v4. Create Video:

Positional organization 6v4. Organizacja gry w ataku 6v4. (30 mins)

6. Positional organization 6v4+2. Organizacja gry w ataku 6v4+2 (15')

25x25y

Reds attack big goal when. Czerwoni atakują dużą bramkę, kiedy:

- They make 10 passes. Wymienią 10 podań,

- Pass the ball to the Striker between 2 Blues. Podają piłkę do Napastnika pomiędzy 2 Niebieskich.

- Middle Player passes to the SC. Zawodnik ze środka poda do N.

Blues attack big goal when. Niebiescy atakują dużą bramkę, kiedy:

- Make 3 passes. Wymienią 3 podania,

- Get out of the area with the ball and attack 4v3 (2CB and Middle Man). Wyjdą z pola z piłką pod kontrolą i atakują 4v3 (2 ŚO i Zawodnik ze środka).

8. 6v6+2 (15')

Every 5 passes is 1 point. Każde podanie 1p.


Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button