Football/Soccer Session (Moderate): Szybka wymiana podaniowa ze zmianą pasów i podaniem bez przyjęcia piłki

Profile Summary

Mariusz Łuc
Name: Mariusz Łuc
City: Mielec
Country: Poland
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 1
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 1 Create Video:

Wariant 1

Zawodnicy w polu o wymiarach 40 x 30 metrów ustawieni są w dwóch grupach jak na powyższym schemacie. Ćwiczenie wykonywane jest na przemian na dwie strony; piłki posiadają zawodnicy grup A. Rozpoczyna je zawodnik B wykonaniem krótkiego startu /1'/ w kierunku partnera A, w wyniku którego zawodnik A wykonuje podanie skośne do /1/ C. Zgrywa on piłkę bez przyjęcia /2/ do wykonujacego zwrot zawodnika B, który podaniem skośnym /3/ przekazuje ją do zawodnika D. Po przyjęciu kierunkowym D wymienia on podanie /4, 5/ z wybiegającym /4'/ w jego kierunku partnerem E, a następnie podaje /6/ mu piłkę skośnie z ominięciem manekina. E po przyjęciu piłki prowadzi ją /7/ na koniec grupy A. W tym czasie ćwiczenie wykonywane jest w przeciwną stronę przez zawodników drugiej grupy.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 2

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 2
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 2 Create Video:

Wariant 2

Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik A wykonaniem wymiany podaniowej /1, 2/ z partnerem B, a następnie podaniem /3/ do C. Zgrywa on piłkę /4/ z powrotem do wybiegającego /3'/ B, który wykonuje podanie skośne /5/ do D. Po przyjęciu kierunkowym D wymienia on podanie /6, 7/ z wybiegającym /6'/ w jego kierunku partnerem E, a następnie podaje /8/ mu piłkę skośnie po ominięciu przez niego manekina. E po przyjęciu piłki prowadzi ją /9/ na koniec "żółtej" grupy A. W tym czasie ćwiczenie wykonywane jest w przeciwną stronę przez zawodników drugiej grupy.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 3

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 3
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 3 Create Video:

Wariant 3

Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik A wykonaniem wymiany podaniowej /1, 2/ z partnerem B, a następnie podaniem /3/ do C. Przyjmuje on piłkę /4/ kierunkowo i podaje skośnie po podłożu do D. Wymienia on podanie bez przyjęcia /6, 7/z wybiegającym /3’/w jego kierunku partnerem B, a następnie podaje piłkę /8/ do kolejnego ćwiczącego E. Po wyjściu do środka pola /8’/ i otrzymaniu podania zwrotnego /9/ od E zagrywa /10/ mu piłkę ponownie. E po przyjęciu piłki prowadzi ją /11/ na koniec "żółtej" grupy A. W tym czasie ćwiczenie wykonywane jest w przeciwną stronę przez zawodników drugiej grupy.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 4

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 4
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 4 Create Video:

Wariant 4


Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button