Football/Soccer Session (Moderate): Szybka wymiana podaniowa ze zmianą pasów i podaniem bez przyjęcia piłki

Profile Summary

Mariusz Łuc
Name: Mariusz Łuc
City: Mielec
Country: Poland
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 1
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 1 Create Video:

Wariant 1

Zawodnicy w polu o wymiarach 40 x 30 metrów ustawieni są w dwóch grupach jak na powyższym schemacie. Ćwiczenie wykonywane jest na przemian na dwie strony; piłki posiadają zawodnicy grup A. Rozpoczyna je zawodnik B wykonaniem krótkiego startu /1'/ w kierunku partnera A, w wyniku którego zawodnik A wykonuje podanie skośne do /1/ C. Zgrywa on piłkę bez przyjęcia /2/ do wykonujacego zwrot zawodnika B, który podaniem skośnym /3/ przekazuje ją do zawodnika D. Po przyjęciu kierunkowym D wymienia on podanie /4, 5/ z wybiegającym /4'/ w jego kierunku partnerem E, a następnie podaje /6/ mu piłkę skośnie z ominięciem manekina. E po przyjęciu piłki prowadzi ją /7/ na koniec grupy A. W tym czasie ćwiczenie wykonywane jest w przeciwną stronę przez zawodników drugiej grupy.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 2

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 2
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 2 Create Video:

Wariant 2

Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik A wykonaniem wymiany podaniowej /1, 2/ z partnerem B, a następnie podaniem /3/ do C. Zgrywa on piłkę /4/ z powrotem do wybiegającego /3'/ B, który wykonuje podanie skośne /5/ do D. Po przyjęciu kierunkowym D wymienia on podanie /6, 7/ z wybiegającym /6'/ w jego kierunku partnerem E, a następnie podaje /8/ mu piłkę skośnie po ominięciu przez niego manekina. E po przyjęciu piłki prowadzi ją /9/ na koniec "żółtej" grupy A. W tym czasie ćwiczenie wykonywane jest w przeciwną stronę przez zawodników drugiej grupy.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 3

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 3
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 3 Create Video:

Wariant 3

Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik A wykonaniem wymiany podaniowej /1, 2/ z partnerem B, a następnie podaniem /3/ do C. Przyjmuje on piłkę /4/ kierunkowo i podaje skośnie po podłożu do D. Wymienia on podanie bez przyjęcia /6, 7/z wybiegającym /3’/w jego kierunku partnerem B, a następnie podaje piłkę /8/ do kolejnego ćwiczącego E. Po wyjściu do środka pola /8’/ i otrzymaniu podania zwrotnego /9/ od E zagrywa /10/ mu piłkę ponownie. E po przyjęciu piłki prowadzi ją /11/ na koniec "żółtej" grupy A. W tym czasie ćwiczenie wykonywane jest w przeciwną stronę przez zawodników drugiej grupy.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 4

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 4
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 4 Create Video:

Wariant 4


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button