Football/Soccer Session (Moderate): 21.04.14

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer

Description

Revision. Powtarzanie wiadomości.

1. Playing out of the back. Wyprowadzenie piłki.

2. Defending the counter. Obrona kontry.

3. Mid Press. Średni press.

4. High Press. Wysoki press.

5. Throw ins. Auty.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Throw ins attack. Auty atak.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Throw ins attack. Auty atak.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Throw ins attack. Auty atak. Create Video:

Learning Objectives

Technical Tactical
Leaving a space to run into. Zostawienie przestrzeni do wbiegnięcia przy autach.

Throw ins attack. Auty atak. (45 mins)

1. Warm up. Rogrzewka (15')

a) Ćwiczenia ogólnorozwojowe 5'

b) Aktywizacja 3'

- Most jednonóż 2x8ES.

- Podpór przodem plus uniesienie nogi 2x8ES.

- Podpór bokiem z uniesieniem nogi 2x20s ES.

c) Stretching 3'

- WGS z potwarciem klatki 6ES.

- Sprinter Stretch 8ES.

- Rotacja bioder 90/90 z sięganiem 8ES.

- Przejście w przysiadzie bocznym 6ES.

d) Technika poruszania się 3'

- Krok w bok 2x5ES.

- Krok skrzyżny z zatrzymaniem 2x5ES.

e) Szybkie pobudzenie 1'

- Szybka praca nóg. Roźne kierunki 3x5s.

2. Szybkość (15')

T Drill.

(1:5)

a) 4x15m 2 zmiany kierunku (2ES).

b) 6x15m rywalizacja 2 zmiany kierunku (3ES).

3. Auty w ataku (15')

Staramy się wyjść drugą stroną.

- Nabiegnięcie odpowiednie.

- Skan.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v3 to 6v6 Playing out and defending high during the counter. 5v3 do 6v6 Wyprowadzenie i wysoka obro

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v3 to 6v6 Playing out and defending high during the counter. 5v3 do 6v6 Wyprowadzenie i wysoka obro
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v3 to 6v6 Playing out and defending high during the counter. 5v3 do 6v6 Wyprowadzenie i wysoka obro Create Video:

Learning Objectives

Technical Tactical
Playing out from the back and defending the counter. When to drop back? When to stand? When to push up? Wyprowadzenie piłki i obrona przed kontrą. Kiedy cofamy? Kiedy stoimy? Kiedy wychodzimy?

5v3 to 6v6 Playing out and defending high during the counter. 5v3 do 6v6 Wyprowadzenie i wysoka obro (15 mins)

5. 5v3 to 6v6 Playing out and defending high during the counter. 5v3 do 6v6 Wyprowadzenie i wysoka obrona przy kontrze (15')

Blue who recieves ball starts the counter. Niebieski, który otrzyma piłkę rozpoczyna kontrę.

- 5v3 with pass to Blues in goal for 2p. 5v3 podanie do Niebieskiego w bramce 1p.

- 5v3 with pass to middle Blue 3p. 5v3 podanie do Środkowego Niebieskiego 2p.

- 5v3 with pass to goal 1p. The Blue furthest away starts the counter. 5v3 z podaniem do bramki 0p. Najdalszy Niebieski zaczyna kontrę.

- Can pass to Blues, when the whole team is in white zone. After a pass, the Blues play 6v6. Można podać do Niebieskiego, kiedy cały Zespół jest w białej strefie. Niebiescy po przyjęciu grają 6v6.

- Player who receives the pass, can play a ball in behind, when he crosses the white line. Zawodnik, który wejdzie z piłką, może zagrać piłkę prostopadłą, po przekroczeniu białej linii.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Centre circle as a reference for the defensive block. Koło środkowe, jako baza do średniego pressing

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Centre circle as a reference for the defensive block. Koło środkowe, jako baza do średniego pressing
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Centre circle as a reference for the defensive block. Koło środkowe, jako baza do średniego pressing Create Video:

Learning Objectives

Technical Tactical
Using a reference point for the middle press, w/o making it easy to cut through us or play someone in behind. What formation? ALWAYS press the Player with the ball!! Szukanie punktu do ustawienie średniego pressu, nie ułatwiając przy tym granie przez środek albo omijanie wszystkich jednym podaniem. Jakie ustawienie? Press Zawodnika z piłką ZAWSZE!!

Centre circle as a reference for the defensive block. Koło środkowe, jako baza do średniego pressing (30 mins)

5. Centre circle as a reference for the defensive block. Koło środkowe, jako baza do średniego pressingu (30')

2x12/2'

Why do we need a reference for the defensive block? Po co nam średni press? W jakim celu?

Always press the Player with the ball. Zawsze przeszkadzamy Zawodnika z piłką.

What should we do, to run as less as possible, but to always pressure the ball? Co musimy zrobić, żeby biec jak najmniej, ale żeby zawsze pressować piłkę?

When is the moment to press? Od której linii pressujemy?

Each goal is worth 2points. Reds win a point if they win the ball between their goal and the red line they win a point. If the Blues make 5 passes in a row between the red line and the Red goal it also makes gets a point. Każda bramka 2 punkty. Czerwoni zdobywają punkt, jeśli wygrają piłkę między swoją bramką i czerwoną linią. Jeśli Niebiescy wymienią 5 podań pod rząd w tej samej strefie też dostają 1 punkt.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 7v8 press to big game. 7v8 press do dużej gry.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 7v8 press to big game. 7v8 press do dużej gry.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 7v8 press to big game. 7v8 press do dużej gry. Create Video:

Learning Objectives

Technical Tactical
Letting the team play short to press them. How do we make overload a situation, when we are overloaded ourselves? Pozwalamy ustawieniem na granie krótko. Jak zniwelować przewagę, stwarzając przy tym przewagę dla nas?

7v8 press to big game. 7v8 press do dużej gry. (15 mins)

6. 7v8 press to big game. 7v8 press do dużej gry (15')

10/2'

Blues try to get out of press. Niebiescy próbują wyjść z pressu.

Blue can drop into the white zone for 5s. Niebieski może wejść do białego pola na 5s.

- If the dribble into the white zone 2p. Wprowadzenie dryblingiem piłkę do białej strefy 2p.

- Pass into it below head height 1p. Podanie do białek strefy za 1p.

- Goals are 3p. Bramki za 3p.


Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button