Football/Soccer Session (Moderate): 16.02.26 U14 (Start Time: 2016-02-26 14:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Build 3D sessions in seconds
Access to 1000’s of sessions
Professionalise and modernise your coaching
Used by the world’s best coaches
US$
75
per year
Join today
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Receive, pass and sprint. Przyjęcie, podanie i sprint.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Receive, pass and sprint. Przyjęcie, podanie i sprint.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Receive, pass and sprint. Przyjęcie, podanie i sprint. Create Video:

Receive, pass and sprint. Przyjęcie, podanie i sprint. (30 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) Around a square. Po kwadracie,

b) Resistance run from back. Z oporem z tyłu 10m/10m,

c) Receive, pass and sprint. Przyjęcie, podanie i sprint.

In a 30x20m grid with any number of cones the Players move around the grid and randomly pass the ball to each other. There should be a minimum of three balls per 12 Players. After passing the ball, the Player sprints to any cone and does a two footed jump side to side, then returns to the grid. All the variations from the first exercise can be used. W polu 30x20m z dowolną ilością pachołków Zawodnicy dowolnie poruszają się i nie ma przypisanych par. Powinno być, co najmniej trzy piłki na 12 Zawodników. Po podaniu Zawodnik biegnie sprintem do pachołka i wykonuje dwa skoki bokiem i wraca do środka. Inne warianty z pierwszego ćwiczenia można tu zastosować.

Variations. Inne warianty:

- jump forwards and backward. Skoki obunóż przodem I tyłem,

- hop. Skok na jednej nodze,

- sit at cone. Siad przy pachołku,

- press up. Pompka,

- touch cone and sprint back. Dotknięcie pachołka i sprint z powrotem,

- take three steps backwards, turn and sprint back. Trzy kroki do tyłu, nawrót i sprint,

- jockey three steps. Tyłem na skok trzy kroki,

- decelerate at the cone, stop for 2s and sprint back. Zatrzymanie się przy pachołku na 2s, nawrót i powrót,

- jump 180 in the air, turn and sprint. Wyskok 180 w powietrzu i powrót,

- jump to head, turn and sprint. Skok do głowy, nawrót i sprint,

- run around the cone backwards. Obieganie pachołka tyłem,

- run around the cone forwards. Obieganie pachołka przodem.

2. Sprints from different starting positions. Starty z różnych pozycji (10')

2x4


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Change from attack to defence 4v4. Zmiana z obrony do ataku 4v4.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Change from attack to defence 4v4. Zmiana z obrony do ataku 4v4.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Change from attack to defence 4v4. Zmiana z obrony do ataku 4v4. Create Video:

Change from attack to defence 4v4. Zmiana z obrony do ataku 4v4. (50 mins)

3. Change from attack to defence 4v4. Zmiana z obrony do ataku 4v4 (30')

Start with 4v2 in centre circle. If Blues win ball they attack the big goal within 10s. Reds win a point for every 10 passes. Gramy 4v2 w środkowym kole. Jeśli Niebiescy odzyskają piłkę grają do dużej bramki. Czerwoni dostają 1 punkt za 10 podań.

4. Gra. Game (20')


Build 3D sessions in seconds
Access to 1000’s of sessions
Professionalise and modernise your coaching
Used by the world’s best coaches
US$
75
per year
Join today

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button