Football/Soccer Session (Moderate): 24.01.24 (Start Time: 2024-01-24 16:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer

Description

1. Quick Counter after winning the ball. Szybki Atak po Odbiorze.

Take advantage of the Opponents disorientation and try to quickly score. Wykorzystanie dezorganizajcę Przeciwnika, po stracie piłki.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3v2 to a quick counter. Szybka kontra po 3v2.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3v2 to a quick counter. Szybka kontra po 3v2.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3v2 to a quick counter. Szybka kontra po 3v2. Create Video:

3v2 to a quick counter. Szybka kontra po 3v2. (25 mins)

1. Warm Up. Rozgrzewka (10')

2. 3v2 to a quick counter. Szybka kontra po 3v2 (15')

- If The Blues get 10 passes, they attack the nearest goal 5v4. Po 10 podaniach Niebiescy grają do bliżej bramki 5v4.

- If The Reds win the ball. Jeśli Czerwoni odzyskają piłkę, to:

  • Upon a pass to The Midfielders it's a 6v8 to goal. Przy podaniu do Pomocników, gramy 6v8.
  • Upon a pass to The Forwards, a Blue from The Rondo, has to run to the end line and back, before they can get back into defence, so it's a 6v5 until then. Przy podaniu do N, któryś z Niebieskich z Dziadka, musi biec do linii końcowej i z powrotem, potem pozostali mogą wrócić do obrony. Do tego momentu jest 6v5.

- If The Blues win it back, They have 10s to score. Jeśli Niebiescy odzyskają piłkę, mają 10s, żeby strzelić bramkę.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v5+5 Quick Change From D-A. Szybkie przejście z Obrony do Ataku.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v5+5 Quick Change From D-A. Szybkie przejście z Obrony do Ataku.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v5+5 Quick Change From D-A. Szybkie przejście z Obrony do Ataku. Create Video:

5v5+5 Quick Change From D-A. Szybkie przejście z Obrony do Ataku. (15 mins)

3. 5v5+5 Quick Change From D-A. Szybkie Przejście O-A (15')

3x4'/1'

- When starting the Neutral inside is with The Defending Team, but the Ones outside the pitch are with The Team in Possession, so it's a 9v6. Na początek, Żółty w środku, gra z Zespołem Broniącym, ale Ci na Zewnątrz, są z tymi co mają piłkę, więc mamy 9v6.

- Upon winning the ball, pass out to the Neutral, who can come in and make it a 7v5. They have 10s to score. Po odbiorze piłki, przyzagraniu do Neutralnego na zewnątrz, On może wejść na boisko i jest 7v5 wtedy. Mają 10s, żeby strzelić.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v5 quick attack with recovery runs. 5v5 szybki atak z obeignięciem pachołków.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v5 quick attack with recovery runs. 5v5 szybki atak z obeignięciem pachołków.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v5 quick attack with recovery runs. 5v5 szybki atak z obeignięciem pachołków. Create Video:

5v5 quick attack with recovery runs. 5v5 szybki atak z obeignięciem pachołków. (40 mins)

5. 5v5 quick attack with recovery runs. 5v5 szybki atak z obeignięciem pachołków (40')

5x5'/2,5'

- Start in the middle. One Team Plays 2 Touch and after 10 passes can attack a big goal. Zaczynamy w środkowej strefie. Jeden Zespół gra na 2 kontakty i po 10 podaniach atakuje dużą bramkę.

- If a Team wins the ball, they have 10s to score. Po odbiorze Zespół ma 10s, żeby strzelić bramkę.

- All Players from the Defending Team have to run around the cones. Każdy Zawodnik z Zespołu Broniącego musi obiec pachołek, zanim może bronić.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 2
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Shaded Pitch Area

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button